S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

E-shopDOPRAVA ZDARMA

NA VŠECHNY SEDAČKY


postele

Podívejte se i na naše další zboží postelí na

https://www.postel-postele.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 16 118 Kč
Na objednávku
naše cena 21 513 Kč
Na objednávku

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Sedačky-Sedacísoupravy.cz umístěného na webovém rozhraní https://sedacky-sedacisoupravy.cz/ (dále jen „webové rozhraní“).

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Subjekty vystupující na webovém rozhraní

V těchto obchodních podmínkách jsou používány některé následující pojmy pro subjekty vystupující na webovém rozhraní:

 • provozovatel (nebo „my“) je provozovatel tohoto webového rozhraní, jímž je podnikatel Milan Obroučka, adresa: Rudé armády 616/54D, 683 01 Rousínov, Tel: +420 721 612 646; kontaktní e-mail: info@sedacky-sedacisoupravy.cz
 • prodávající je společnost, s níž je uzavírána kupní smlouva. Prodávající je společnost Quality Shop., se sídlem Budilova 2438/7, Libeň, 180 00 Praha 8; IČ: 07054840; DIČ: CZ07054840; zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293725; adresa pro doručování: Ouvalova 554, 274 01 Slaný; telefonní číslo: +420 607 400 005; kontaktní e-mail: avstage@avstage.cz;
 • kupující (nebo „vy“) je osoba, která má zájem uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, popřípadě takovou smlouvu uzavřela, nebo jakákoli osoba, která navštěvuje webové rozhraní.
  • Účel webového rozhraní

Na webovém rozhraní nabízíme zboží prodávajícího, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícím. V rozsahu uzavřené smlouvy nabízíme prostřednictvím webového rozhraní zboží, které vám v případě zájmu o takové zboží prodá prodávající. Kupní smlouvu tedy uzavíráte přímo s prodávajícím, nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu nezpůsobenou přímo námi.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a prodávajícím se může řídit obchodními podmínkami prodávajícího. S obchodními podmínkami prodávajícího, se kterým uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost před ustanoveními obchodních podmínek prodávajícího.

 • Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 • Čím se řídí práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, resp. v dotčených částech provozovatele?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují práva a povinnosti;
 • obchodními podmínkami prodávajícího;
 • Reklamačním řádem: , podle kterého bude postupováno při reklamaci zboží;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím,

a v otázkách neupravených smlouvou se práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr vzniklý dle těchto obchodních podmínek obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se právní poměr řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

 • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 • Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 1. KUPNÍ SMLOUVA
  • Jak uzavřít kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a s obchodními podmínkami prodávajícího a aby došlo k přijetí této objednávky. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně prodávajícího bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 • Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, která nebyla dosud přijata, můžete zrušit či změnit prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího.  Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi či prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

 • Jak zjistíte, že objednávka byla přijata a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany (resp. ze strany prodávajícího).

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky na e‑mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

 • Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou můžete být požádáni o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná dalším osobám, vyjma provozovatele a prodávajícího.

 

 1. CENA
  • Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany (resp. ze strany prodávajícího).

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinný dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 • Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Jaké způsoby platby prodávající přijímá?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • na splátky (při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej).

Při platbě zboží prostřednictvím společnosti poskytující splátkový prodej je smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; pokud vám společnost poskytující splátkový prodej tento způsob platby neumožní, smlouva tímto zanikne.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 • Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy.

 • Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku je prodávající oprávněn požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 • Jak vystavuje prodávající účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami udělujete prodávajícímu souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY
  • Jak vám bude zboží zasláno?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené v záložce doprava a platba . Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 • Kdy vám zboží bude dodáno?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůže prodávající ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání kontaktujte prodávajícího a on bude situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla prodávající expeduje do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet prodávajícího (při bezhotovostní platbě). Při platbě na splátky vám bude zboží expedováno dle individuální domluvy.

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží prodávajícím, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

 • Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží a počet balíků. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem faktury spotřebitel, nebo kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci na porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 • Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku má prodávající dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na doručovací adresu prodávajícího spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté zaslat zboží na doručovací adresu prodávajícího (Ouvalova 554, 274 01 Slaný). Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

 • Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

 • Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu skladů prodávajícího Ouvalova 554, 274 01 Slaný. Zboží nezasílejte na dobírku, prodávající není povinen jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

 • Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že prodávající není povinný vrátit vám peníze dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátí vám prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je přijal (pokud do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud prodávající zjistí, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte mu za toto snížení hodnoty zboží.

 • Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

Od smlouvy není možné odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání, nebo pro vaši osobu

 • Kdy může prodávající odstoupit od kupní smlouvy?

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdržel od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude vás prodávající o jeho odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátí vám prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který mu pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění bude postupovat v souladu s Reklamačním řádem.

 

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K provozování webového rozhraní a zprostředkování kupní smlouvy jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

 • Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

 • Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi či mezi vámi a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás či prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Zpětný odběr elektrozařízení

O způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, které jsou svou povahou elektrozařízením, vás budeme (resp. prodávající) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informovat.

 

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  • Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 • K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

 • Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  • Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019

 

 

M2UyM